Këshilla për edukimin e fëmijëve

Këshilla për edukimin e fëmijëveStudimet kan treguar se periudha më e rëndësishme e jetës së fëmijës është pesë vitet e para. Fëmijët kanë mundësi të mësojnë qysh në moshë shum të re, andaj është ideale që atyre tu ekspozohet mbeshtetja dhe frymëzimi duke u krijuar atyre një rreth edukativ në vitet e para. Duke u siguruar atyre një vend mjaftë të sigurt dhe frymëzues, ju do të jeni në rrugë të mirë për edukimin e tyre.

Përderis të rriturit mendojn se duke lozur me ta si një mënyrë zbavitje për fëmijet, por mëson fëmijën tuaj që të merren me vetëveten e tyre dhe botën rreth tyre. Besoni ose jo, duke lozur me ta lojëra të ndryshme, do te jetë shumë mirë për fëmijen tuaj. Sa më herët fëmija zhvillon këto aftësi, do te jetë shumë më i afët ne të ardhmen.

Vetëbesimi, kordinacioni, zgjidhja e problemeve dhe aftësit në jetën sociale janë disa shembuj të cilët fëmijët mund ti fitojnë gjatë lojes. Duke i ofruar fëmijës suaj lojra të ndryshme në forma të ndryshme, do ta inkurajojë që të bashkëveproj dhe do të ndihmojë në zhvillimin e kordinimit fizik. Ndodhen shumë lodra në treg të dizajnuara në mënyrë të veqantë për të stimuluar të menduarit krijues .

Duke luajtur fshehur dhe kërkojë mund të ndihmojë fëmijën tuaj që të zhvillojë  aftësitë për zgjidhjen e problemeve. Duke fshehur një lodër dhe duke inkurajuar fëmijën për ta gjetur atë, ju do të i tregoni fëmijës suaj se sa të rëndësishme janë disa gjëra në jetë.

Përderisa fëmija juaj shkon duke u rritur, konsidero që tu japesh disa detyra rreth shtëpis dhe disa punë të vogla. Në këtë mënyrë fëmija mund të filloj të mësoj kuptimin e përgjegjësisë.

Advertisement

Comments are closed.